Publicatielijst

Artikelsgewijze commentaar Wet betalingsdiensten
in X, Larcier Wet en Duiding – Economisch Recht Deel 5 – Bank en Zekerheden
Larcier 2014

Misleading Advertising aimed at Non-Consumers
in X, Commercial practices, 194-208
Larcier 2014

De richtlijn oneerlijke handelspraktijken: de moeilijke weg naar volledige harmonisatie
TBH 2014, afl. 6, 610-619
Larcier 2014

Nieuwe wet strenger voor wanbetalers in het handelsverkeer
Balans 2014, afl. 712, 1-5
Biblo 2014

Les retards de paiement plus sévèrement sanctionnés
Bilan 2014, afl. 690, 1-5
Biblo 2014

Verbod op verkoop met verlies: dood en begraven, of toch niet?
Balans 2013, afl. 693, 1-4
Biblo 2013

L’interdiction de vente à perte: enterrée, ou non?
Bilan 2013, liv. 671, 1-4
Biblo 2013

Aansprakelijkheid bij uitvoeringsincidenten in het betalingsverkeer
Financiële regulering in de kering. IFR-dagen 2011, 157-218
Intersentia 2012

Afraden om met een andere onderneming te contracteren: een verhaal van zwartmaking en denigrerende (vergelijkende) reclame (noot bij Kh. Antwerpen 25 september 2007)
RABG 2012, afl. 1
Larcier 2012

De sperperioderegeling in de Wet Marktpraktijken: dode letter?
Balans 2012, afl. 685, 1-4
Biblo 2012

La période d’attente dans la loi Pratiques du marché condamnée?
Bilan 2012, liv. 663, 1-4
Biblo 2012

Ook verbod op gezamenlijk aanbod inzake financiële diensten ter discussie
Balans 2012, afl. 681, 6-7
Biblo 2012

L’interdiction d’offre conjointe de services financiers aussi en question
Bilan 2012, liv. 659, 6-7
Biblo 2012

Regeling sperperiode: volgens stakingsrechter strijdig met EU-recht
Balans 2012, afl. 679, 4-5
Biblo 2012

Période d’attente: règles contraires au droit UE, selon le juge des cessations
Bilan 2012, liv. 657, 4-5
Biblo 2012

Regeling sperperiode mogelijk gered: wat met de andere bepalingen?
Balans 2012, afl. 670, 6-8
Biblo 2012

Période d’attente: quid des autres dispositions?
Bilan 2012, liv. 648, 6-8
Biblo 2012

Na de laagste prijs ook de grootste politieke correctheid: de antidiscriminatiewetgeving als onklopbaar wapen in de concurrentiestrijd
Jaarboek Marktpraktijken 2010, 240-252
Kluwer 2011

Het arrest Au Bon Marché: oneerlijke marktpraktijken en rechtsmisbruik toen en nu
RABG 2011, afl. 16, 1147-1152
Larcier 2011

Wet van 23 juni 2011 tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars
RABG 2011, afl. 16, 1166-1167
Larcier 2011

Wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen
RABG 2011, afl. 16, 1167-1169
Larcier 2011

Impliceert de nieuwe Richtlijn minder rechten voor de consument?
Balans 2011, afl. 664, 1-4
Biblo 2011

Nouvelle directive UE: moins de droits pour les consommateurs?
Bilan 2011, afl. 642, 1-4
Biblo 2011

Ook sperperioderegeling strijdig met Europese richtlijn?
Balans 2011, afl. 644, 1-3
Biblo 2011

Périodes d’attente avant les soldes et directive européenne
Bilan 2011, liv. 622, 1-3
Biblo 2011

Wet op de betalingsdiensten: Bescherming of overbescherming? (co-auteur Reinhard Steennot)
Bank Fin.R. 2010, afl. 4, 208-239
Larcier 2010

Consumentenkrediet: tegelijk minder en meer formaliteiten
Balans 2010, afl. 633, 1-5
Biblo 2010

Crédit à la consommation: à la fois moins et plus de formalités
Bilan 2010, liv. 611, 1-5
Biblo 2010

De wet op de kansspelen grondig herzien: wie wint wat? (co-auteur Anaïs De Boulle)
Balans 2010, afl. 631, 4-8
Biblo 2010

Révision de la loi sur les jeux de hasard: qui gagne quoi? (co-auteur Anaïs De Boulle)
Bilan 2010, liv. 609, 4-8
Biblo 2010

Wetsontwerp handelspraktijken: niet conform EU-richtlijn?
Balans 2010, afl. 624, 1-5
Biblo 2010

Loi ‘pratiques du marché’: non conforme à la directive UE?
Bilan 2010, liv. 602, 1-5
Biblo 2010

Nieuwe wet betalingsdiensten: de consument overbeschermd? (co-auteur Anaïs De Boulle)
Balans 2009, afl. 619, 1-4
Biblo 2009

Services de paiement: le consommateur surprotégé? (co-auteur Anaïs De Boulle)
Bilan 2009, liv. 597, 1-4
Biblo 2009

De wetgever maakt werk van omzetting Betalingsdienstenrichtlijn
Balans 2009, afl. 616, 7-8
Biblo 2009

Le législateur transpose la directive Services de paiement
Bilan 2009, liv. 594, 7-8
Biblo 2009

Exit verbod op gezamenlijk aanbod: wat betekent dit concreet?
Balans 2009, afl. 607, 1-5
Biblo 2009

Exit l’interdiction d’offre conjointe: et ensuite?
Bilan 2009, liv. 585, 1-5
Biblo 2009

EU Commissie wil consumentenrechten volledig harmoniseren
Balans 2009, afl. 601, 3-5
Biblo 2009

Vers une harmonisation complète des droits des consommateurs
Bilan 2009, liv. 579, 3-5
Biblo 2009

Het verbod op gezamenlijke aanbiedingen: is bestraffen nog opportuun?
T.Strafr. 2008, afl. 2, 140-146
Kluwer 2008

Verkoop op afstand: verkoper mag dan toch kredietkaartnummer eisen
Balans 2008, afl. 599, 4-5
Biblo 2008

Vente à distance: le vendeur peut exiger le numéro de la carte de crédit
Bilan 2008, liv. 577, 4-5
Biblo 2008

Verbod op gezamenlijk aanbod strijdig met Europees recht?
Balans 2008, afl. 595, 4-7
Biblo 2008

L’interdiction d’offre conjointe viole-t-elle le droit européen?
Bilan 2008, afl. 573, 4-7
Biblo 2008

Verkoop op afstand: mag verkoper kredietkaartnummer eisen?
Balans 2008, afl. 593, 4-6
Biblo 2008

Un numéro de carte de crédit pour les ventes à distance?
Bilan 2008, afl. 571, 4-6
Biblo 2008

De reglementering van consumentenkredietpromotie: recente ontwikkelingen
Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht, 5-32
Intersentia 2007

Art. 225 W.Venn. (co-auteur Bart Laureys)
Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1-18
Kluwer 2006

Auteursrecht en TRIPs: Kuifje in China
Jura Falconis 2004-05, afl. 3, 407-452
Larcier 2005

De Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek: mik hoog, de pijl zakt al genoeg in zijn vlucht
R.W. 2003-04, afl. 25, 997-998
Intersentia 2004

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *