Disclaimer

Noch deze blog in zijn geheel, noch de artikelen die hierop zijn geplaatst, zijn of vervangen juridisch advies. De teksten zijn louter informatieve besprekingen en persoonlijke meningen in verband met juridische onderwerpen in de vermelde vakgebieden. De schrijver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door zich te baseren op deze informatie.

Wenst u juridisch advies, dan kan u zich wenden tot uw persoonlijke raadsman of tot de schrijver van deze blog die u zal adviseren of bijstaan op basis van de concrete omstandigheden van het geval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *